• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เร่งติดตั้งกล้องดักถ่าย ติดตามประชากรเสือโคร่งและเหยื่อ ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

วันที่ 30 พฤษภาคม​ 2565​ นายสมพร พากเพียร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เปิดเผย​ว่า​ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เริ่มดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera trap) ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2565 ตามแผนปฎิบัติงาน เพื่อสำรวจและติดตามประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี ปราจีนบุรี เนื่องจากผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงจัดตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าขึ้นในพื้นที่ เพื่อสำรวจ ติดตาม และประเมินสถานภาพของสัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ป่าชนิดที่หายากใกล้สูญพันธุ์ สำรวจและติดตามผลสัตว์ป่า (Survey and Monitoring) ประยุกต์ใช้เทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสัตว์ป่า ดำเนินการทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสัตว์ป่าอันเกิดจากการดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อผืนป่า เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

รวมถึงเป็นจุดตรวจสอบและวินิจฉัยชนิดของสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ป่าเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เก็บรวบรวมตัวอย่างและซากสัตว์ป่าเพื่องานวิชาการสัตว์ป่าและบริการข้อมูล ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด