• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“วราวุธ” ชวนลดก๊าซเรือนกระจก ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมด้วย นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ทส. โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาว จ.อ่างทอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการลดก๊าซเรือนกระจกตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิ่มการกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคป่าไม้ให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ค.ศ. 2037 เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ในปี ค.ศ. 2065

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า เหตุที่เลือกจังหวัดอ่างทองเพื่อปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันวิสาขบูชา หรือ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันนี้ เนื่องจากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ได้เห็นว่า การปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกที่ ถึงแม้จะไม่มีพื้นที่ป่าก็ตาม แต่เราทุกคนสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นได้ หากมีความตั้งใจ อีกทั้งมีความมั่นใจในศักยภาพของภาคการเมืองและภาคประชาชนที่เข้มแข็งของจังหวัดอ่างทองที่จะสามารถช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้บนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นปอดของ จ.อ่างทองต่อไป

“และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 – 2 ต้น หรือมากกว่านั้น ซึ่งหากเรามีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ตารางเมตร จะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศไทย เกิดเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ถือเป็นปัญหาสำคัญของโลกใบนี้ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาให้ต้นไม้เหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นมาแผ่กิ่งก้านสาขาดูแลมวลมนุษย์และคนไทยตราบนานเท่านาน” รมว.ทส. กล่าว

ทั้งนี้ นายวราวุธ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ทส. พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอของ จ.อ่างทอง ตลอดจนมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้เป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารและพี่น้องชาวอ่างทอง ที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 ไร่ จำนวน 1,010 ต้น โดยหวังให้เป็นแลนด์มาร์ค สร้างปอดให้กับประชาชนชาวอ่างทอง ซึ่งกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และให้ทุกจังหวัดได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด