• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน” แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้สนองงาน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน” โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกำลังแผ่นดิน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีผู้เข้ารับพระราชทานประกอบด้วย นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการสนองงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้

“พระกำลังแผ่นดิน หรือ พระสมเด็จจิตรลดา” เมื่อปี พ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ข้าราชการ ตำรวจ และพลเรือน และพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง โดยเป็นพระเนื้อผงพิมพ์รูปทรงสามเหลี่ยม เครื่องปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบ ประทับนั่งเหนือบัลลังก์ดอกบัว ซึ่งมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า “ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไป ให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ” ดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด