• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 16 เมษายน 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการบริการและศูนย์ปฏิบัติการในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม

โดยมี นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นายวิเชียร จันทะลี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม นายเทวรักษ์ ยอดวงค์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น นายชัชชัย วงค์ฮู้  หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้น พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดเตรียมน้ำดื่ม และห้องสุขาที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย และเสบียงอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด