• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ขยายผลการเรียนรู้เรื่องช้างป่า ‘นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์’ อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับเยาวชน “นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำขุ่น ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

โครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับเยาวชน “นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์” เป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน โครงการพัชสุธาคชานุรักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานโครงการได้ โดยได้เริ่มโครงการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับเยาวชน “นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ขยายผลไปอีก 11 โรงเรียนในภาคตะวันออก

ทั้งนี้ ในการขยายผลกิจกรรมดังกล่าว เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งยังทำให้เยาวชนเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าและเข้าใจพฤติกรรมของช้างป่าอย่างเป็นเหตุเป็นผล เปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของช้างป่า ปลูกฝังวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ค้นหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังจิตสำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเรียนรู้งานตามพระราชดำริ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 และมีการเข้าค่ายกิจกรรมเพื่อสรุปการเรียนรู้ร่วมกันในวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565  โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 31 คน มีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด