• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับมอบน้ำดื่มจาก เอไอเอส สนับสนุนภารกิจแก้ไขไฟป่าหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 13 มีนาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รับมอบมอบน้ำดื่มจาก เอไอเอส (AIS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครภาคสนามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พร้อมด้วยนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้อำนวยส่วนควบคุมไฟป่า ร่วมรับมอบเพื่อนำส่งต่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในวงกว้าง เอไอเอส ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี เอไอเอส ได้สนับสนุนเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครภาคสนามอย่างต่อเนื่อง โดยมอบชุดอุปกรณ์ดับไฟป่ามูลค่ากว่า 200,000 บาท และมอบน้ำดื่มไปแล้วกว่า กว่า 20,000 ขวด

ทั้งนี้ เอไอเอส ยังคงเดินหน้า พร้อมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง โดยจะนำศักยภาพต่างๆ เข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด