• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ติดปลอกคอ GPS Collar ‘พลายเบี่ยงเล็ก’ ติดตามรักษาอาการบาดเจ็บ

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า​ สำนัก​อนุรักษ์​สัตว์ป่า​ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (ส่วนกลาง) จนท.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดำเนินการจับช้างป่าเพศผู้ (พลายเบี่ยงเล็ก) อายุประมาณ 40 – 45 ปี สูง 2.4 เมตร น้ำหนักประมาณ 4 ตัน เพื่อรักษาและติดตามอาการบาดเจ็บบริเวณโคนหาง ทั้งนี้ได้ทำการติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) เพื่อประโยชน์ในการติดตามอาการการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในอนาคต

โดยจากผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ถอนกำลังจากพื้นที่ทำงาน ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการฯ จะติดตามและเฝ้าสังเกตอาการและจะรายงานความก้าวหน้าเพื่อโปรดทราบในลำดับถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด