• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตรักษาพันธุ์ฯ สลักพระ ติดตั้งป้ายเตือนขับรถชนช้างป่า ฝ่าฝืนเจอคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้าน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ตรวจติดตามการติดป้ายเตือนระวังช้างป่าข้ามถนน ขับรถชนช้างป่ามีโทษจำคุกและปรับ บริเวณถนน 1399 ตำบลวังด้ง จนถึงตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยมี นายไพฑูรย์ อินทบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เป็นผู้นำตรวจ ซึ่งได้ทำการติดป้ายเตือนระวังช้างป่า โดยได้ติดป้ายเตือนระวังช้างป่าทั้ง 2 ข้างถนนบริเวณดังกล่าว ตลอดสายระยะทาง 15 กม. ทั้งขาไปและขากลับ เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล รวมทั้งหมด 35 ป้าย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การที่ผู้ขับขี่รถยนต์คันใด ขับรถมาด้วยความเร็วเข้ามาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ถนนสาย3199 จ.กาญจนบุรี ต.วังด้ง ถึง ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจบุรี แล้วเห็นป้ายเตือน”ระวังช้างป่า ห้ามขับความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.” ป้ายเตือน “ระวังช้างป่าข้ามถนน ชนช้างป่าโทษจำคุกและปรับ ” ติดอยู่ตลอดสองข้างทางถนน ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล จำนวน 35 ป้าย ย่อมรู้ หรือคาดหมายได้แล้วว่า บริเวณถนน 3199 ต.วังด้ง ถึงต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ. กาญจนบุรี ระยะประมาณ 15 กม.ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อาจจะมีช้างป่าออกมาข้ามถนนในบริเวณดังกล่าว

หากยังฝ่าฝืนยังขับรถยนต์ด้วยความเร็วอีก แล้วไปชนช้างป่าที่ข้ามถนนมาบาดเจ็บ หรือตาย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต่อไปนี้ทางนายไพฑูรย์ฯหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระจะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถยนต์ชนช้างป่า โดยทันที ทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น ตามมาตรา 12 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฐานกระทำอันตรายด้วยประการใดๆ โดยการขับขี่รถชนช้างป่าได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำและปรับ แล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายมูลค่าของช้างป่าที่บาดเจ็บหรือตาย เชือกละหลายแสนบาท ตามมาตรา 87และ88 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ไม่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ชนช้างป่าจงใจชนช้างป่าหรือประมาทเล่นเลอในการชนช้างป่าก็ตาม หากชนช้างป่าแล้วหนี ก็จะมีโทษตาม พ.ร.บ จราจรทางบก มาตรา 78 ผู้ใดขับรถในทางซึ่งก่อ ให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคล หรือทรัพย์สิน จะต้องหยุดรถ ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ใกล้เคียงทันที ไม่ว่าจะเป็นความผิด ของผู้ขับขี่หรือไม่ก็ตาม ถ้าไม่ดำเนินการระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2 พันบาท ถึง 1หมื่น บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกกระทงหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการติดป้ายเตือนระวังช้างป่าตลอดสองข้างทางถนนเป็นจำนวนมาก และดำเนินการเอาผิดกับผู้ขับขี่รถยนต์ชนช้างป่าในครั้งนี้ น่าจะช่วยการแก้ไขปัญหาการชนช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในเส้นทางถนนบริเวณดังกล่าวได้ หากผู้ขับขี่รถยนต์ เห็นป้ายเตือนช้างป่าแล้ว ผู้ขับขี่รถยนต์ขับช้าๆ ชะลอความเร็ว ระวังช้างป่า ในระยะ15 กม. ซึ่งนับได้ว่าเป็นระยะทางไม่ไกล การขับขี่รถยนต์ชนช้างป่าจะไม่เกิดขึ้นอีก หรือบรรเทาน้อยลง นายนิพนธ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด