• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯแม่วะ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมด้วยนายปกครอง ทองเนื้อแข็ง ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นางสุณี โคตะมะ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายยุทธชัย วิญญาวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ นายพิสันต์ ไพรศรี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ ห้วยแม่แสลมน้อย บ้านชัยชมภู ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง

DCIM/108MEDIA/DJI_0687.JPG

โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.17 (แม่มอกตอนขุน) เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อาบ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านชัยชมภู ราษฎรบ้านชัยชมภู บ้านแสลม และบ้านปางอ้า ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตำบลแม่วะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสลมวิทยาเข้าร่วม มีผู้ร่วมงาน 100 คน โดยได้ร่วมกันปลูกต้นสัก มะค่าโมง มะขามป้อม ประดู่ เนื้อที่ 5 ไร่ จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด