• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อช.เขาสิบห้าชั้น อบรมเยาวชน “นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์” แก้ปัญหาช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

วันที่ 4​ กุมภาพันธ์ 2565 นายสาธิต ปิ่นกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติได้เข้าร่วมโครงการ “นักวิจัยน้อยคชานุรักษ์” ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น​ ร่วมกับ โรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบล​ขุนซ่อง​ อำเภอแก่งหางแมว​ จังหวัดจันทบุรี โดยมีเยาวชนจำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี

โดยได้มีกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและพฤติกรรมของช้างป่าที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในพื้นที่ที่มีช้างป่าและเกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมช้างป่า และใช้โอกาสที่ช้างป่าเข้ามาอาศัยในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านธรรมชาติวิทยา มีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชนได้เข้าฐานเรียนรู้รวมถึงร่วมกิจกรรมทำโป่งเท​ียมให้กับสัตว์ป่า และได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช ได้น้อมนำแนวทางพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ มาใช้กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด