• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี​เอเชีย ด้านการอนุรักษ์​เสือโคร่ง​ ครั้งที่ 4

วันที่ 19 มกราคม​ 2565 นางรุ่งนภา​ พัฒน​วิบูลย์​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นายประเสริฐ​ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา​ นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี​เอเชียด้านการอนุรักษ์​เสือโคร่ง​ ครั้งที่ 4 (The 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)​ ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 4 อาคาร​อเนก​ประสงค์​ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ

การประชุมใหญ่ มีการพิจารณาร่าง 1. Kuala Lumpur Joint Statement on Tiger Conservation 2. SEA Tiger Recovery Action Plan 3. Financing Plan for Tiger Conservation การประชุมย่อย เรื่อง Landscape Approach to Tiger Conservation การนำเสนอ Country Report โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส/ผู้แทน นำเสนอรายงานการดำเนินงานของแต่ละประเทศถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง (13 ประเทศ) และเรื่อง Tiger Recovery and Active management

สำหรับการประชุมการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 4 (The 4th Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation) คาดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในการร่วมดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง และได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำกลุ่มประเทศในเอเชีย ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าชนิดอื่นที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์เสือโคร่งร่วมกับนักอนุรักษ์ระดับโลก ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ระดับโลก ในการป้องกันการลักลอบล่าและการค้าเสือโคร่งและสัตว์ป่าชนิดอื่นที่ผิดกฎหมาย มีแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าที่สำคัญชนิดอื่น จากกองทุนและองค์กรอนุรักษ์ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางในการวิจัยการสร้างระบบติดตามประเมินประชากรเสือโคร่ง และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยเสือโคร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด