• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.2 (ศรีราชา) บูรณาการทำหมันควบคุมประชากรลิง แก้ปัญหาในเขตเทศบาลฯ ห้วยกะปิ

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 เปิดเผยว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการและยั่งยืน ในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากประชาชน กรณีมีลิงรบกวนและประชากรลิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นในพื้นที่ ทำให้ที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอและเริ่มขยายอาณาเขตเข้าไปในชุมชน บ้านพักอาศัย ร้านค้า ฯลฯ ทั้งยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรลิงและควบคุมประชากรลิงได้อย่างเหมาะสม

โดยมีเป้าหมายควบคุมประชากรลิงในพื้นที่ทั้งเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 200 ตัว ด้วยวิธีการทำหมัน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ผู้นำท้องที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองหิน บริษัท ทัศนา จำกัด บริษัท สุวลี จำกัด บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด บริษัทอารักษ์ เทรดดิ้ง จำกัด และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ทั้งนี้ ได้ทำหมันลิงเพศผู้รวม 121 ตัว ทำหมันเพศเมียรวม 79 ตัว รวมทั้งหมด 200 ตัว โดยสัตวแพทย์ประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์และทีมสัตวบาลจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง สัตวแพทย์จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ร่วมกันอย่างเต็มที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2565 ณ วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด