• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมเปิดกิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา” ปี 2565 ป้องกันไฟป่าภาคเหนือ

วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่าเข้าร่วมงาน พร้อมปล่อยกำลังพลเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ และร่วมชิงเก็บใบไม้ในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รมว.ทส. กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการป้องกันการบุกรุกและป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น จากที่ในปี พ.ศ. 2564 ประสบความสำเร็จส่งผลให้ค่าจุดความร้อนสะสมลดลงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ได้วางเป้าหมายลดค่าจุดความร้อนสะสมลงอีกกว่าร้อยละ 20 โดยจะมุ่งเน้นใช้มาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรในพื้นที่ป่าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า ตามมาตรการที่เรียกว่า “ชิงเก็บ ลดเผา” ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ คือ เราต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเผา ว่าสามารถนำไปแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบุกรุกทำลายป่า การเผาป่า ให้เป็นเครือข่ายป้องกันดูแลรักษาป่า สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพราะนอกจากจะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้แล้ว ยังสามารถดูดซับและเก็บกักคาร์บอนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ รมว.ทส. และคณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความมีสติ รอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมืออยู่เสมอ รวมถึงนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด