• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ผาแต้ม ปรับเวลาขึ้น-ลง ‘ผาชะนะได’ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา ขึ้น-ลง ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมและเกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยได้กำหนดเวลาขึ้นจากด่านเก็บค่าบริการดงนาทาม รอบที่ 1 เวลา 04.30 – 06.30 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 13.00 น. รอบที่ 3 เวลา 16.00 – 18.00 น. และเวลาลงจากผาชะนะได รอบที่ 1 เวลา 07.30 – 09.30 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 – 15.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 19.00 – 19.30 น. ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-252581 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Park

ผาชะนะได ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นหน้าผาที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกในประเทศไทย อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาใช้เป็นจุดที่ใช้ในการบอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น บริเวณผาชะนะได นอกจากจะเห็นแนวแม่น้ำโขงที่ทอดยาวจากเหนือลงใต้แล้ว ยังได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขียวขจีกว้างสุดลูกหูลูกตาในช่วงปลายฝนต้นหนาว ในตอนเช้ายังสามารถมองเห็นสายธารของหมอกที่ไหลผ่านด้านหน้าผา ด้านหลังเป็นเทือกเขาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูงต่ำสลับกันไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด