• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง สนธิกำ​ลัง ตชด. ​ร่วมตรวจยึดพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 3 แปลง

วันที่ 7 มกราคม​ 2565 นายอำนาจ ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เปิดเผย​ว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.1431 ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 3 แปลง ท้องที่บ้านแม่กลลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก แปลงที่ 1 พื้นที่ปลูกฝิ่น 0-1-50 ไร่ แปลงที่ 2 พื้นที่ปลูกฝิ่น 0-2-00ไร่ แปลงที่ 3 พื้นที่ปลูกฝิ่น 0-1-00 ไร่ โดยได้ตัดทำลายทิ้งทั้ง 3 แปลง และยังได้ตรวจยึดไม้แปรรูปจำนวน 10 แผ่น ปริมาตร 0.15 ลูกบาศก์เมตร

การดำเนินการเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นของพื้นที่การลักลอบปลูกนั้น เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการสกัดกั้นและตัดตอนการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกประเภทหนึ่ง ที่ยังคงพบการลักลอบปลูกกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่เป็นช่วงที่อุณหภูมิพอเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยจะมีกลุ่มที่ลอบปลูกจะอาศัยการย้ายพื้นที่ปลูกหลบหนีการจับกุมไปเรื่อยๆ และที่ยากต่อการเข้าถึงตลอดมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด