• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มอบหมายให้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฏหมาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วย นายทรงเกียรติ​ ตาตะยานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้าหน้าที่กองกฏหมาย สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด