• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ปล่อยแถวส่งมอบรถกู้ชีพ เตรียมพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน ออกปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในกรณีต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และนำผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ส่งต่อสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้ส่งมอบรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน 65 คัน ให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยมี นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ บริเวณลานจอดรถอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานดังกล่าว โดยได้จัดหาอุปกรณ์และยานพาหนะให้มีมาตรฐาน และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ตามหลักสูตรการปฐมพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยบรรเทา และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และขอให้นำรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉินขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ได้รับครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในราชการ ในการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งให้บำรุง ดูแล รักษา ควบคุม และขอให้หมั่นฝึกฝนการใช้งานอุปกรณ์ในรถยนต์ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

นายดำรัส  โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายในการดูแลความปลอดภัย เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ การจัดฝึกอบรม และฝึกซ้อมร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่เพื่อปฏิบัติการซ้อมด้านการค้นหา การกู้ภัย และการปฐมพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลความปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ ในภารกิจด้านการค้นหา การกู้ภัย การปฐมพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา การกู้ภัย การปฐมพยาบาล โดยการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและรองรับภาวะฉุกเฉินและสถานการณ์ขนาดใหญ่ได้

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับ รถกู้ชีพฉุกเฉินขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 65 คัน ประกอบด้วย ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 คัน และอุทยานแห่งชาติ จำนวน 63 คัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพภารกิจงานด้านกู้ชีพกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในกรณีต่างๆ พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และเทศกาลวันหยุดยาว ให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และนำผู้ป่วยส่งต่อสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมรับการสาธิตการใช้อุปกรณ์ และการบำรุงรักษารถยนต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด