• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ออกลาดตระเวนเข้มเปิดยุทธการ “ทส.ยกกำลัง X ปกป้องป่าไม้และสัตว์ป่า”

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการ “ทส. ยกกำลัง X ปกป้องป่าไม้ และสัตว์ป่า” เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า 3 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สุพรรณบุรี เพื่อออกลาดตระเวนพร้อมกันแต่ละแห่งทั่วพื้นป่าอนุรักษ์ใน 3 จังหวัด เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 จนถึงช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 3 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดที่มักจะอาศัยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่เข้าไปลักลอบทำไม้หรือล่าสัตว์ป่า

โดยการปล่อยเปิดยุทธการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติพุเตย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี รวมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทั้งหมด 500 นาย

นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่าตามนโยบาย ทส.หนึ่งเดียว และ ทส.ยกกำลังX ที่ต้องบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียว ใกล้ชิดประชาชน และพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ไร้ขีดจำกัดของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามข้อสั่งการของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการ ป้องกันและปราบปราม การทำลายทรัพยากรป่าไม้และการล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มข้นและเด็ดขาด

ทั้งนี้หากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่มีประชาชน หรือผู้หวังดี แจ้งเบาะแสการทำไม้และการล่าสัตว์ป่า จนสามารถจับตัวผู้กระทำผิดทำไม้ หรือล่าสัตว์ป่าได้ ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จะมอบเงินรางวัลสินบนนำจับ คดีละ 5 พันบาท โดยจะโอนเงินให้กับผู้แจ้งเบาะแสให้ทันทีหลังจากสามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ และจะปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับและรับรองความปลอดภัยทุกประการ โดยแจ้งเบาะแสมาที่ นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-7057593

สำหรับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระยศของสมเด็จ พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในขณะนั้น และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ลงนามพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2503 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงถือเอา วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกๆปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด