• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดภาพกล้องดักถ่ายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรมฯ พบสัตว์ป่า​ชุกชุม

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) ตรวจเช็คกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่ได้ติดตั้งไว้ในพื้นที่ พบสัตว์ป่าสำคัญหลายชนิด ได้แก่ เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว เก้งหม้อ ชะมดแปลงลายแถบ ลิ่นชวา หมีขอ พังพอนกินปู เม่นหางพวง กระจงหนู นาก และหมูป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย เช่น คลองขนาน คลองตะนาว คลองท่าแซะ คลองรับร่อ เป็นต้น และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งหลบภัย และเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ป่านานาชนิดจึงเป็นเหตุให้มีสัตว์ป่าชุกชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด