• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ แถลงพร้อมเปิด ‘อ่าวมาหยา’ เป็นของขวัญปีใหม่ ย้ำจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าว กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมเปิด อ่าวมาหยา และแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง โดยมี นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ แถลงว่า กรณีการเปิดอ่าวมาหยา 1 มกราคม 2565 เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล สามารถเปิดได้ทันหรือไม่ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อสารมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ ขอยืนยันว่ากรมอุทยานฯ มีความพร้อมทั้งในด้านมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว พร้อมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอ่าวมาหยาได้ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 นี้แน่นอน เป็นที่ทราบกันดีว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยา มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 3 ปีกว่า ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ปิดอ่าวมาหยา พบว่ามีฉลามหูดํา ทั้งตัวเต็มวัยและวัยอ่อน เข้ามาอาศัยในบริเวณหน้าอ่าวมาหยา ประมาณ 161 ตัว เป็นการชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดอ่าวมาหยาทางกรมอุทยานฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และประชุมผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติ
ในการรับนักท่องเที่ยว ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ อาคารประกอบอาหาร ห้องสุขาชาย-หญิง ทางเดินยกระดับ ม้านั่งอเนกประสงค์ ระเบียงชมวิว ทางเดินรับท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวโล๊ะซะมะ ท่าเทียบเรือลอยน้ำชั่วคราว บริเวณอ่าวโล๊ะซะมะ จัดหาทุ่นจอดเรือ ทุ่นไข่ปลา เพื่อรองรับเรือของนักท่องเที่ยว และกั้นเขต ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA+ แล้ว โดยได้เปิดจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 60 วัน ซึ่งการเปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยา จะรองรับนักท่องเที่ยวได้รอบละ 375 คน ต่อ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. เป็น 11 รอบ /วัน ซึ่งขณะนี้มีผู้จองคิวล่วงหน้าเพื่อเที่ยวชมอ่าวมาหยา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 362 คน ซึ่งการท่องเที่ยวมาหยาแนวใหม่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันปะการังเสียหาย

สำหรับการจองที่ปรับรูปแบบใหม่นี้ จะแยกการจองเป็นรายแหล่งท่องเที่ยว เริ่มนำร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ฝั่งอันดามัน ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล เช่น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จะมีรายการแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจอง 42 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดจำนวนคนไม่เกินที่รองรับได้ต่อวัน และแบ่งย่อยเป็นรอบ ๆ ตามความเหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ต้องจองล่วงหน้าผ่านระบบ QueQ เน้นให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลก่อนไปเที่ยว ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ไม่ได้เน้นเรื่องรายได้แต่เน้นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากกว่า จึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เช่น การงดใช้ครีมกันแดดที่มีสารต้องห้าม หรือห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นควัน บริเวณจุดกางเต็นท์ หากมีการฝ่าฝืนทางอุทยานฯจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด