• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีฯ ‘รุ่งนภา’ ลงพื้นที่ ขสป.ดอยเชียงดาว มอบนโยบายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางสาวจินตนา บุพบรรพต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยพันธุ์พืช นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านยางทุ่งโป่ง และหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และรับฟังการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีนายบุญยัง ศรีจันทร์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว นายมงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว พร้อมหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมพบปะพูดคุยกับ นักท่องเที่ยว นักสื่อความหมาย ลูกหาบ และร่วมเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติดังกล่าว

จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว และกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ โดยสนับสนุนประเด็นการให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว และกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลประเทศไทย โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว และภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่ออำเภอเชียงดาวที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ โดยสนับสนุนประเด็นการให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว และกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลประเทศไทย

ทั้งนี้ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว ได้ให้ความสำคัญของกรอบกลยุทธ์การบริหารจัดการฯ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำเสนอ และพร้อมสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ อย่างเต็มที่ ในส่วนของภาคีเครือเรารักดอยหลวงเชียงดาวได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตามกลไกคาร์บอนเครดิตที่ได้มีการเริ่มดำเนินการร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์โดยชุมชนท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด