• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าฯ หารือซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมี นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนจากกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ผู้แทนจากกรมประมง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพ็ท) สมาคมสวนสัตว์ และผู้ประกอบการสัตว์ป่าต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงผู้ที่ครอบครองสัตว์เลี้ยงต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเข้าร่วมประชุมทาง video conference

เพื่อร่วมประชุมหารือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัตว์ป่าต่างประเทศในบัญชีไซเตส ในการครอบครอง การขออนุญาตการเพาะพันธุ์และการค้า โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการจัดการสัตว์ป่าควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการและผู้ครอบครองสัตว์ป่าต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด