• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. Kick Off แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน มอบนโยบายเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. (Kick off) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง ทส. เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) ทส. จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ทส. ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมทั้งมอบนโยบายและข้อสั่งการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า และรถครัวสนามเคลื่อนที่


นอกจากนี้ยังได้ทำพิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Kick Off) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งปล่อยแถวกำลังพล และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสภาพการฟื้นตัวของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายเน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นเน้นการป้องกัน มากกว่าการแก้ไข และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด