• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) แจกจ่ายน้ำมันพืช ให้แก่บุคลากรได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้มอบน้ำมันพืชมรกตให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน) ที่นำมอบให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด