วันอังคาร, มกราคม 18, 2022

CITES

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าฯ หารือซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการสัตว์ป่าควบคุม

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมพร้อมการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก สัตว์ป่า ผ่านระบบ NSW

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา...

กรมอุทยานฯ คุมเข้มด่านตรวจสัตว์ป่าป้องกันการนำเข้า-ส่งออก สัตว์ป่า-พืชป่า ทั่วประเทศ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา รายงานว่าตามนโยบายอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...