• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

CITES

กรมอุทยานฯ ร่วมกับ USAID Reducing Demand for Wildlife Program และ NGO ประชุมหารือแผนยุทธศาสตร์ ลดความต้องการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ เตรียมการภารกิจเยี่ยมเยือนสถานที่ที่มีสัตว์ตระกูลเสือของเอเชียในกรงเลี้ยง

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

กรมอุทยานฯ หารือร่างกรอบแนวคิดเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย สัตว์ป่าและพืชป่า ของไทย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมหารือการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่าง ไทย – สหรัฐอเมริกา

วันที่ 12 ธันวาคม 2565  นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ในฐานะผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ...

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุม Counter Wildlife Trafficking Regional Partnership Forum ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

กรมอุทยานฯ เผยที่ประชุม CITES CoP19 ไม่เห็นด้วยการปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ หนุนปรับเพิ่มบัญชี 3 สัตว์ป่า ในที่ประชุม CITES CoP19 สาธารณรัฐปานามา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุม CITES COP19 และ CITES Standing Committee

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุม GWP 2022 Annual Conference

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ CIWT-GEF6 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

กรมอุทยานฯ ร่วมสัมมนาระหว่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงการต่อต้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

กรมอุทยานฯ เสริมประสิทธิภาพหน่วยงานเครือข่าย ต้านค้าสัตว์ป่าทางท่าอากาศยาน

ว้นที่ 26 กันยายน 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

‘ซินดี้’-‘อาจารย์ช้าง’ ชวนเลิกซื้อ เลิกใส่เครื่องประดับงาช้าง ย้ำงาช้างต้องอยู่กับช้าง

วันที่ 19 กันยายน 2565 องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ ยูเอสเอด (USAID) องค์กรไวล์ดเอด...

UNDP เข้าพบอธิบดีกรมอุทยานฯ ร่วมหารือโครงการต่อต้านค้าสัตว์ป่าฯ CIWT-GEF6

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

WildAid – USAID RDW หารือกรมอุทยานฯ รณรงค์ต่อเนื่องไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าในไทย

วันที่ 1 กันยายน 2565 Ms. Rabia Mushtaq และนางสาวนุชหทัย โชติช่วง...