• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 สาขาเพชรบุรี ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการจัดโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ซึ่งมีสาระสำคัญในการจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริจาคโลหิตจากปีละ 1 ครั้ง เป็นการบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุก 3 เดือน อีกทั้งจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความต้องการโลหิตเพื่อสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้จำนวนผู้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ทั้งหมด 40 ราย ผ่านเกณฑ์การรับบริจาค จำนวน 37 ราย และไม่ผ่านเกณฑ์การบริจาค จำนวน 3 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด