• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณลานหน้าอาคารปฐมกรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

โดยทำการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยการใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำตัดแต่งกิ่งหรือทรงพุ่ม กำจัดวัชพืช โรครา แมลง รวมทั้งกาฝาก ควบคู่ไปกับการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หน้าสถานที่ทำงานของแต่ละส่วนกลุ่มศูนย์เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สมกับเป็นสถานที่ราชการในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด