• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดทำแผนจัดการถ้ำและภูมิประเทศเขาหินปูน ในอุทยานฯและพื้นที่เชื่อมโยง​

วันที่ 15 กันยายน​ 2564​ นายชลธร ชำนาญคิด ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแผนงานการจัดการถ้ำและภูมิประเทศเขาหินปูนในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่เชื่อมโยง​ ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม​ชั้น 2​ อาคาร​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ​

โดยที่ประชุมได้นำเสนอแผนงานการจัดการถ้ำและภูมิประเทศเขาหินปูนในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่เชื่อมโยง​ เพื่อออกแบบจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนา Application เพื่อการบริหารจัดการถ้ำและภูมิประเทศเขาหินปูน ที่มีระบบการติดตามตรวจสอบ ปรับปรุง เผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวนันทนาการ สื่อความหมายเกี่ยวกับถ้ำในพื้นที่ต้นแบบ ถ้ำหลวง และถ้ำแก้วโกมล นอกจากนั้น มีการนำเสนอความก้าวหน้าแผนงานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบนิเวศถ้ำอย่างยั่งยืน โดยนายกันย์ จำนงค์ภักดี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด