• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.15 (เชียงราย) เร่งช่วยเหลือประชาชน หลังฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงราย  ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมที่สถานีตรวจวัดในพื้นที่ อ.ดอยหลวง อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ มากที่สุด 145 มม. ตามปริมาณน้ำฝนจากเครื่องตรวจวัดของวนอุทยานหัวแม่คำ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง และวนอุทยานขุนน้ำยาบ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการ และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน ในอำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยในอำเภอแม่จัน ลำน้ำจันและลำน้ำคำ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำป่าที่ไหลจากที่พื้นที่สูง เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และได้แจ้งเตือนประชาชนแล้ว

โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ หากเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบหรือหมู่บ้านใกล้เคียง ให้เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือ และหากภัยดังกล่าวมีความรุนแรงให้หน่วยงานภาคสนามในบริเวณใกล้เคียงบูรณาการกำลังและยานพาหนะเข้าให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยังมีตะกอนดินโคลนและเศษวัชพืชคงค้างในบ้านเรือนและสิ่งสาธารณประโยชน์บางส่วน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้ให้การสนับสนุนอัตรากำลังและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ออกดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง จิตอาสา อาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด