• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ปลูกต้นไม้ 1,500 ต้น ฟื้นฟูป่าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย กว่า 10 ไร่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีนายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์ ปลัดอำเภอแม่แตงเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้แทนชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน และเอกชน เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
ได้ดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ต้นหว้า มะไฟป่า ยางแดง และชนิดอื่น ๆ จำนวนกว่า 1,500 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่

โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวมาจากปัญหาไฟป่า ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยง รวมทั้งสภาพแวดล้อมและผืนป่า ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสัตว์ป่าและป่าไม้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร หากสภาพป่าธรรมชาติถูกทำลายลงแล้ว การที่จะกลับมาฟื้นคืนความสมบูรณ์ได้ดังเดิมนั้น ไม่สามารถทำได้โดยง่าย

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก (ไม่เกิน 50 คน) อย่างเคร่งครัด โดยมี อสม. ตำบลสบเปิง ตั้งจุดคัดกรองและให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงทะเบียนไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด