• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 116 ตัว เพิ่มประชากรสัตว์ป่า คืนความสมบูรณ์ผืนป่าอินทนนท์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนนท์ ดำเนินโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ประจำปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

นายอดิศร กองเพิ่มพูล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย กล่าวว่า ครั้งนี้ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวม 116 ตัว ประกอบด้วย กวางผา 6 ตัว เก้ง 10 ตัว และไก่ฟ้าหลังขาว 100 ตัว เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ป่า แก้ปัญหาเลือดชิดและมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้น โดยคัดเลือกสัตว์ป่าจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยที่มีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และได้เตรียมความพร้อมปรับสภาพให้สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตในธรรมชาติได้ พร้อมทั้งยังเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรค การติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เพื่อศึกษาและติดตามตัว และพฤติกรรมสัตว์ป่าหลังปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คาดหวังว่า จะมีกวางผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์สามารถอาศัยและดำรงชีวิตในพื้นป่าตามธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รวมถึงสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในวันนี้จะดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย สามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติและเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบนิเวศอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสืบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด