• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ปลูกป่าต้นลำพู เพิ่มพื้นที่สีเขียวริมฝั่งน้ำแม่กลอง ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย นายทศพร รักจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา โดยการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ต้น ในสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และปลูกป่าต้นลำพู จำนวน 110 ต้น ริมชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ด้านหลังสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฎิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การปลูกป่าต้นลำพู ริมชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง หลังสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั้งของแม่น้ำแม่กลอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย และในวันข้างหน้า หากต้นลำพูจำนวน 110 ต้น ที่ปลูกเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกันเป็นดงป่าต้นลำพู ซึ่งต้นลำพูเป็นไม้ที่หิ้งห้อยชอบมาเกาะ เมื่อมีหิ่งห้อยจำนวนมากมาเกาะที่ดงป่าต้นลำพูแห่งนี้จะทำให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะยามค่ำคืน ในอนาคตอาจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการล่องเรือชมหิ้งห้อยในยามค่ำคืน ให้กับจังหวัดราชบุรี ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด