• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว อช.ปางสีดา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เนื้อที่ 15 ไร่โดยมีข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน จิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา บริเวณบ้านคลองคันโท หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ว่าจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื้อที่ 4.7 ล้านไร่ ภายในปี 2570 และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด