• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ฝึกยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม

วันที่ 27 เม.ย.67 เวลา 13.00 น. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (สปฟ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม” พร้อมด้วยนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี คณะครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฤาชัย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.สปฟ.กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เข้มงวดในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ ปราบปรามการกระทำความผิดให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า ตลอดจนขบวนการล่าและค้าสัตว์ป่า ยังคงมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ผู้กระทำความผิดมีการพัฒนาเทคนิควิธีการในการ กระทำผิดกฎหมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน จำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เท่าทันขบวนการผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันรักษาป่าและป้องกันการกระทำผิดกฏหมายด้านสัตว์ป่า ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการฝึกยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการลาดตระเวนได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ยุทธวิธีในการปฏิบัติงานด้านป้องกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางร่างกายให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานได้ และตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการฝึกยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เข้าร่วมการฝึกจำนวน 50 คน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การใช้อาวุธ การเขียนบันทึกจับกุม การปฏิบัติการลาดตระเวนทางยุทธวิธี การใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจติดตามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ การกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรทั้งจากในกรมอุทยานแห่งชาติฯ และจากภายนอกมาให้ความรู้ ระยะเวลาการฝึกจำนวน 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกรบพิเศษฤทธิฤาชัย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด