• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดกล้องดักถ่าย พบจระเข้พันธุ์น้ำจืด สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ นอนผึ่งแดดอวดโฉมในพื้นที่ ขสป.ยอดโดม

วันที่ 13 เมษายน 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรายงานจาก นายพิชัย วัชรพงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม พบจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย (𝘾𝙧𝙤𝙘𝙤𝙙𝙮𝙡𝙪𝙨 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨) จากการออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol) และติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (Camera Trap) โดยเมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 นางวาสนา ไหมพรหม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม พร้อมด้วยผู้ช่วยหัวหน้าเขตฯ ฝ่ายวิจัยและคุ้มครองสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังเจ้า, หน่วยฯห้วยพระเจ้า และหน่วยฯห้วยวังใหญ่ ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการกระทำผิดด้านป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณป่าวังมน ป่าวังฮี ป่าวังโจก และป่าวังเดื่อและสำรวจร่องรอยที่คาดว่าน่าจะเป็นจระเข้น้ำจืด โดยได้ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าไว้
และเมื่อวันที่ 9 – 12 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังเจ้า ออกตรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และสัตว์ป่า พร้อมเก็บกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (Camera Trap) ผลการสำรวจกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าที่ติดตั้งไว้ ปรากฏว่าพบภาพจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย (𝘾𝙧𝙤𝙘𝙤𝙙𝙮𝙡𝙪𝙨 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨) จำนวน 1ตัว ขึ้นมานอนผึ่งแดดในบริเวณเนินทรายริมแม่น้ำลำโดมใหญ่ ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สามารถบันทึกภาพเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของจระเข้น้ำจืดในพื้นที่ได้ จากที่ผ่านมาพบเห็นเพียงร่องรอย กองมูล และการบอกเล่าถึงการมีอยู่ของจระเข้น้ำจืดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ซึ่งจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย (𝘾𝙧𝙤𝙘𝙤𝙙𝙮𝙡𝙪𝙨 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙨) จัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในสภาพธรรมชาติ (Critical endangered : IUCN 2009 ) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมจะได้วางแผนสำรวจและศึกษาวิจัยจระเข้น้ำจืดในพื้นที่ต่อไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่า และช่วยการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืด และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด