• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาท เผยระเบียบกรมอุทยานฯ ช่วยเหลือประชาชนถูกลิงทำร้ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้

วันที่ 23 มี.ค.67 ตามที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับลิงศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี เข้าก่อกวนและทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บ ทั้งกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกลิงแย่งถุงกับข้าว จนฝ่ายหญิงสาวลื่นล้มได้รับบาดเจ็บ และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อีกรายเป็นชายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ ถูกลิงกระโดดเกาะท้ายรถเพื่อแย่งกับข้าว กระทั่งรถล้มและได้รับบาดเจ็บ นั้น ต่อมา พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลิงทำร้าย
โดยเมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้สัตว์ป่า ครั้งที่ 2/2567 โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ.2567 ซึ่งกำหนดให้สามารถใช้เงินอนุรักษ์สัตว์ป่า จ่ายให้แก่ผู้ที่ถูกช้างป่า กระทิง ลิงและหมี กรณีถูกสัตว์ป่าชนิดเหล่านี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.67 เป็นต้นไป
สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเกิดการสูญเสียต่อชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ มีรายละเอียด อัตราเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า ดังนี้ 1. กรณีบาดเจ็บ (1) ทุพพลภาพ -อัมพาต ได้รับเงินจำนวน 100,000 บาท  สูญเสียแขน ขา หรือสายตา (ตาบอด) ทั้งสองข้าง หรือ แขน ขา สายตา (ตาบอด) รวมสองแห่ง ได้รับเงินจำนวน 100,000 บาท สูญเสียแขน ขา หรือสายตา (ตาบอด) หนึ่งข้าง ได้รับเงินจำนวน 50,000 บาท (2) บาดเจ็บทั่วไป ได้รับบาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริง ได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 30,000 บาท (3) ค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ระหว่างพักรักษาตัว ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ตามความเห็นแพทย์ ได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 300 บาท (ต่อวัน) 2. กรณีเสียชีวิต (1) ค่าช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 100,000 บาท
ดังนั้น ผู้ที่ถูกลิงทำร้ายตลอดจนสัตว์ป่าดังกล่าวข้างต้น ทำร้ายจนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จึงสามารถประสานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในท้องที่ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด