• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ รวบขบวนการขนสัตว์ข้ามชาติคาสนามบิน พบสัตว์ของกลางจำนวนมาก

วันที่ 5 มี.ค.67 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายภัคพงศ์ ผาทอง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ร่วมกับสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ.สผภ. เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่าได้ตรวจสอบภาพเอกซเรย์กระเป๋าสัมภาระ 8 ใบ เป็นของชาวอินเดีย 6 คน เดินทางโดยสายการบินไทย ต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลายทางเมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย พบเป็นสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมเป็นสัตว์โดยประมาณ 87 ตัว
รายที่ 1. MR. SURESH KUMAR BAGHEL อายุ 51 ปี สัญชาติอินเดีย รายการของกลางที่ตรวจยึด เช่น ลิงหัวสำลี,งู,สัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ตัว รายที่ 2. MR. IYER RAJA DEVENDRA อายุ 33 ปี สัญชาติอินเดีย รายการของกลางที่ตรวจยึด เช่น นกแก้วปากใหญ่ และกิ้งก่า รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ตัว รายที่ 3. MR. SAGAR TRILOK SONI อายุ 36 ปี สัญชาติอินเดีย รายการของกลางที่ตรวจยึด ได้แก่1. แพนด้าแดง มีชีวิต จำนวน 1 ตัว รายที่ 4. MR. SUNNY RAMESH KUMAR KOCHHAR อายุ 32 ปี สัญชาติอินเดีย รายการของกลางที่ตรวจยึด เช่น กระรอกตาแดง,เสือปลา,นกปักษาสวรรค์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 ตัว รายที่ 5. MR. NITISH THAPAR อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย รายการของกลางที่ตรวจยึด เช่น กิ้งก่า,งู,นก รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 ตัว
รายที่ 6. MR. SHANTI lAXMANSINGH NEGI อายุ 56 ปี สัญชาติอินเดีย รายการของกลางที่ตรวจยึด เช่น จิ้งเหลน,หนู รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ตัว
สำหรับข้อกล่าวหา มีดังนี้ 1. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 23 ฐานส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) มาตรา 112 บทเฉพาะกาล 2. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (1) มาตรา 166 ฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร (2) มาตรา 242 ฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร 3. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (1) มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 4. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (1) มาตรา 92 วรรค 2 ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดจับกุมได้ส่งมอบของกลางให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับไปดูแลตามระเบียบฯ พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด