• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า “WCU”

4 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเปิดหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า WCU : Wildlife Crime Inteligence Unit โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 12 อาคารสืบนาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

สำหรับ ห้องปฏิบัติการของหน่วยข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า หรือ WCU : Wildlife Crime Inteligence Unit ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolin in Thailand (CIWT – GEF6) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทยสนับสนุนซอฟแวร์ I2 รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย WCU ทำหน้าที่เป็นแกนกลางศูนย์ข้อมูลและศูนย์บัญชาการอำนวยความสะดวกในการออกคำสั่งเชิงกลยุทธ์และเพื่อการประสานการสื่อสาร ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟแวร์ I2 ช่วยให้ดำเนินการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล การจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสร้างการนำเสนอข้อมูลแบบรายงานการสืบสวนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดในภารกิจในการต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า

 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินห้องบัญชาการจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน พื้นที่ทำงานร่วม การวางแผนจัดสรรอุปกรณ์และควบคุมติดตามสถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อสู้กับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อจัดการเหตุการณ์และควบคุมการปฏิบัติการและสามารถรองรับการสืบสวนขยายผลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นในอนาคตอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด