• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ขยายเวลารับฟังความเห็นขยายอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ โดยคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1518/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลแม่อูคอ ตำบลขุนยวม รวมเนื้อที่ 35,359.66 ไร่ เพื่อผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

สำหรับการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ ป้องกันการรบกวนโดยมนุษย์ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ รวมทั้งแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมที่สำคัญ การศึกษาค้นคว้าวิจัยพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองทางธรรมชาติกลางแจ้งที่สามารถค้นคว้าวิจัยไม่มีที่สิ้นสุดของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป และเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากในเขตอุทยานแห่งชาติมีทิวทัศน์ ทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการจึงได้ขยายเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=33486 ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด