• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานรำลึกครบรอบ 5 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช จัดงานรำลึก ครบรอบ 5 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (5″ Anniversary of Tham Luang Rescue 2018) เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์การกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ และแสดงความขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จัดเป็นสถานที่ที่มีความ สำคัญของจังหวัดเชียงราย ทั้งในด้านการท่องเที่ยว และด้านประวัติศาสตร์การค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่ติดในถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยได้ระดมสรรพกำลัง การรวบรวมศาสตร์ความรู้ทางวิชาการหลากหลายแขนง การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เข้ามาร่วมในการค้นหา ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และจากการร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดงาน “ครบรอบ 5 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การค้นหา และกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนที่เคยช่วยเหลือในการปฏิบัติการ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ทางวิชาการทั้งด้านระบบถ้ำ ด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น

สำหรับภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป พิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมการแสดงความรำลึกถึงผู้เสียสละ ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) และเรือโทเบรุต ปากบารา และรำลึกถึงนายดวงเพชร พรหมเทพ (น้องดอม นักฟุตบอลทีมหมูป่า)

กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงถ้ำหลวงที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์คันหาและกู้ภัย” โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายจงคล้าย วรพงศธร อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พันเอกนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นาวาเอกพรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบและผู้แทนทีมนักฟุตบอล 13 หมูป่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงเหตุการณ์การกู้ภัย และการจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด