• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ อรรถพล ลุยบัญชาการไฟป่าเขาแหลม ขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนภารกิจ

วันที่ 2 เมษายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อทช.รรท.ออส.) ลงพื้นที่บัญชาการดับไฟป่า กรณีเกิดไฟไหม้บริเวณเขาแหลม จ.นครนายก พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า (ผอ.สปฟ.) นายอร่าม ทัพหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (ผอ.สบอ.7) นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) 2 ชุด และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าร่วมฯ

 


ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ท่าน อทช.รรท.ออส. ได้บัญชาการ และวางกำลังพลเข้าดับไฟ พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ทส.บินตรวจสถานการณ์โดยรอบ พบจุดไฟกำลังลุกไหม้ ใกล้บริเวณที่ดินทำกินของราษฎร (เขากระอาง) จึงสั่งการนำชุดเสือไฟและเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเร่งด่วน โดยรวมพลและปล่อยแถวเข้าดับไฟที่วัดศรีกระอาง ใกล้กับจุดเกิดเหตุ มีกำลังพล 65 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ชุดเสือไฟ จำนวน 30 นายเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขาใหญ่ จำนวน 15 นาย เจ้าหน้าที่สถานีไฟป่าสระบุรี จำนวน 20 นาย

 

หลังจากนั้น อทช.รรท. ออส. ได้ไปตรวจเยี่ยมที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลเขาพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้ อีกทั้งได้พูดคุย นายก อบต.เขาพระ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อเรียกร้อง จากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสามารถระงับสถานการณ์ให้เสร็จได้ทันทีในทุกพื้นที่ เพื่อจำกัดการขยายตัวของไฟป่า และลดปัญหาหมอกควันที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนโดยรวม

ศูนย์บัญชาการดับไฟป่านครนายก ได้มอบหมายให้เฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ลำ รับผิดชอบการดับไฟป่าพื้นที่เขาวังรี ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ให้เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 ลำร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก จำนวน 1 ลำ ทำการทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณเขาศรีกะอาง ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก พร้อมส่งเสบียงบำรุงกำลังพลเจ้าหน้าที่ภาคพื้น (ชุดเสือไฟ)

โดย ฮ.1106 และ ฮ.1110 ปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟ และทำการบินทิ้งน้ำดับไฟ บริเวณป่าเขาวังรี เขาตะแบก รวมจำนวน 133 เที่ยวบิน ปริมาตรน้ำรวม 66,500 ลิตร

ล่าสุดสามารถคุมควบไฟป่าในพื้นที่ร่วมกับการทิ้งน้ำดับไฟโดยเฮลิคอปเตอร์ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก ได้ทุกจุดเช่นเดียวกัน ดังนั้น ณ เวลานี้จึงไม่มีจุดไฟป่าที่ยังลุกลามในพื้นที่อีก แต่ก็ยังคงกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง หากมีการเกิดไฟป่าขึ้นอีก ก็จะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ในทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด