• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เสริมศักยภาพอุทยานแห่งชาติ พัฒนาระบบอาสาสมัครอุทยานฯ ในระดับสากล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิอมตะ เชิญผู้เชี่ยวชาญการจัดการอุทยานแห่งชาติ จากสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการอาสาสมัครของอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา นำไปประยุกต์ใช้ในอุทยานแห่งชาติของไทย

วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับมูลนิธิอมตะ จัดอบรมการจัดการระบบอาสาสมัครอุทยานแห่งชาติในระดับสากล (สหรัฐอมริกาและแคนาดา) ตามโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 – 28 มีนาคม2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โดยมีนายวีระ ขุนไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดการอุทยานแห่งชาติ จากสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเป็นผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย หัวหน้าและผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 45 คน

นายวีระ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการฯ คือการพัฒนาอุทยานแห่งชาติไทย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการในระดับโลก รวมถึง เป็นต้นแบบให้กับอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกิจกรรมอาสาสมัคร ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ของไทยให้ก้าวสู่การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานระดับโลกได้ ผมขอบอบคุณมูลนิธิอมตะ วิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา และโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ ที่สนับสนุนและวางแผน และดำเนินการ จนการอบรมการจัดการระบบอาสาสมัครอุทยานแห่งชาติในระดับสากล เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการจัดการอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด