• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ หนุนโครงการ “แก่งปิงอารักษ์” เพิ่มกำลังพลป้องกันไฟป่า ลดคาร์บอนในพื้นที่ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ ‘”แก่งปิงอารักษ์” ความร่วมมือในลดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ในปี พ.ศ. 2565 พร้อมยินดีร่วมสนับสนุนการป้องกันไฟป่า ลดคาร์บอนในพื้นที่ป่า

วันที่ 31 มกราคม 2566  นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ ‘”แก่งปิงอารักษ์” โดยมี ดร. เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน อาคารปลอดประสพ สุรัสวดี กรมอุทยานแห่งชาติฯ

การนำเสนอครั้งนี้เป็นการสรุปความก้าวหน้าของโครงการแก่งปิงอารักษ์ ในความร่วมมือการลดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ในปี พ.ศ. 2565 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ในการขาดงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือ ขาดการสนธิกำลังชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ในช่วงฤดูไฟป่า มีความล่าช้าในการจัดจ้างชุดกำลังเฉพาะกิจ ซึ่งในระยะยาวควรจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพิ่มเติมด้วย


ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สั่งการให้สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สนับสนุนกำลังพล เรือลาดตระเวน พร้อมน้ำมัน บริเวณแม่น้ำปิง โดยให้มีการประสานภายในหน่วยงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เพื่อบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น พร้อมให้สนับสนุนข้อคิดเห็นที่จะให้มีการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอัตโนมัติในพื้นที่ ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

จากนั้น นายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า ได้นำ ดร.เจน ชาญณรงค์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้อง War Room ชั้น 3 สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประจำห้อง War Room อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด