• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นเพิกถอนพื้นที่บางส่วน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (บางส่วน) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณีเพิกถอนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (บางส่วน) หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการจัดตั้งวัดบ้านทุ่งนาเมือง (วัดถ้ำอมรวิสุทธาราม) ด้วยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539 เห็นชอบให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (บางส่วน) เพื่อสร้างวัดบ้านทุ่งนาเมือง ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เนื้อที่ 15 ไร่ ท้องที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งวัดบ้านทุ่งนาเมือง

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (บางส่วน) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดทุ่งนาเมือง (วัดถ้ำอมรวิสุทธาราม) และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) https://dnp9ubon.com และทางเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=31871 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด