• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พิจารณาหาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นระบบนิเวศต้นน้ำ บ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (พื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด