• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สนับสนุน จนท.พิทักษ์ป่าและอาสาฯพิทักษ์ช้างป่า

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ นางสาวสุทธาทิพย์ มุสิกอง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เป็นผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 15 กก. 20 ถุง 5 กก.15 ถุง ปลากระป๋อง 5 ลัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ลัง นม 5 ลัง กาแฟ ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง จาก กองทุนรักคุณเท่าช้าง และเครือข่ายอาสาช่วยอาสา นำโดย พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสหชาติ ซึ่งจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ จากกลางเมืองสู่งกลางไพร” เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษป่า และอาสาพิทักษ์ช้างป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนาม ณ อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

กองทุนรักคุณเท่าช้าง ในมูลนิธิสหชาติ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาพิทักษ์ช้างป่า ที่ได้อุทิศตนทำงานช่วยเหลือภาคราชการในพื้นที่ที่มีปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ซึ่ง กองทุนรักคุณเท่าช้าง ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมน้ำใจจากเครือข่ายที่มีใจอยากสนับสนุน อาสาสมัครฯที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ รวมถึงได้มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหัวใจรักผืนป่า เป็นน้ำใจตอบแทนปลอบขวัญและให้กำลังใจในการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าของชาติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด