• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินคดีบุกรุกประชาชนอาศัยในเขตอุทยานฯ ทับลาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2565  นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมศึกษาดูงานตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปรึกษากรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


โดยที่ประชุมได้ลำดับเหตุการณ์ปัญหาที่ดินพื้นที่บ้านไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม กรณีพบว่าผู้บุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติ โดยการก่อสร้างบ้านพักรีสอร์ทใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายให้เร่งรัดการดำเนินคดีไม่ให้เสื่อมเสียกับความยุติธรรมโดยรวม ส่วนราษฎรที่อาศัยและทำกินบริเวณพื้นที่ซ้อนทับอุทยานแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือโครงการเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ หรือโครงการจัดสรรที่ดินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม ซึ่งอาจเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินตาม มาตรา 64 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล


จากนั้นคณะกรรมาธิการได้ร่วมรับพังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบุคคลและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด