• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองฯ ‘สิทธิชัย’ เร่งรัดจัดทำเขตบริหารการอนุรักษ์ ประกอบแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกา

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามผลการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อประกอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยมี นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อประกอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา เฉพาะหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมถึงติดตามการ จัดทำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ของสำนักพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ต้องประสานการปรับแก้ข้อมูลกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา

อย่างไรก็ตาม นายสิทธิชัย ยังได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจกรณีแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงที่มีการถ่ายทอดตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 97/2558 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงตาม มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ของสำนักอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้การดำเนินการจัดทำแผนที่ดังกล่าวต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรผู้อยู่อาศัยโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด