• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นจัดตั้ง อุทยานฯ น้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง มีเนื้อที่ประมาณ 53,333.53 ไร่ หรือประมาณ 85.3336 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ) สภาพพื้นที่สำรวจเป็นเทือกเขาสลับกับหุบเขาและลำห้วย ทอดตัวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ จัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์โซน C มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 350 – 947 เมตร ตั้งอยู่แนวรอยเลื่อนแม่ปอน ทำให้พื้นที่ มีชั้นรอยแตกของชั้นหินกลายเป็นแหล่งน้ำใต้เปลือกโลก และไหลออกมาเป็นตาน้ำหรือน้ำพุธรรมชาติ กระจายตามเทือกเขาไหลหล่อเลี้ยงผืนป่าเกิดเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญไหลลงสู่แม่น้ำปิง

บ่อน้ำพุเจ็ดสี เป็นแหล่งน้ำพุเย็นตามธรรมชาติที่ไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าตลอดทั้งปี โดยมีผืนป่าซับน้ำใกล้บริเวณบ่อน้ำพุเนื้อที่ป่าซับน้ำประมาณ 5 ไร่ ไหลออกมาเป็นทางยาวตามร่องน้ำไหลตกลงไปเป็นน้ำตกบัวตอง ด้วยบ่อน้ำพุเจ็ดสีเป็นสายน้ำใต้ชั้นเปลือกโลก แทรกและไหลตามร่อยแตกของผืนหิน ผ่านชั้นหินตะกอนและหินแปร จึงทำให้มีแร่ธาตุถูกละลายโดยเฉพาะ แร่แคลเซียม ซิลิกา จนทำให้บ่อน้ำพุแห่งนี้มีชื่อเรียกขานตามลักษณะการเกิดประกายแสง สะท้อนแสงออกมานับได้เจ็ดสี จึงเป็นชื่อเรียกขานน้ำพุเจ็ดสี ส่วนน้ำตกบัวตอง มีลักษณะสำคัญเป็นธารหินปูน มีทั้งหมด 4 ชั้น ลดหลั่นลงไปเป็นชั้น ๆ รวมระยะความยาวทั้งสิ้นประมาณ 280 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี จึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนน้ำตกได้อย่างฉับไว ประกอบกับกระแสน้ำที่ไหลสามารถนั่งเล่น นอนเล่นตามสายลำธาร และแอ่งน้ำที่ปกคลุมด้วยร่มเงาของ ต้นไม้ใหญ่ และน้ำตกวังทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของน้ำตกบัวตองมีแอ่งสำหรับเล่นน้ำได้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่นิยม มีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30422 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด