• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ​ จับมือ กรมป่าไม้ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานในสังกัด พัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สร้างความสุข อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดน้ำท่วมขัง บริเวณลานจอดรถ และถนนภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึง กรมป่าไม้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคลากรที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการมาโดยตลอด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ร่วมกับ กรมป่าไม้ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในกรมฯ พบว่ามีเศษขยะและดินโคลนอุดตันภายในท่อระยะทางความยาว 62 เมตร จึงทำการขุดลอกและดูดดินโคลน เศษขยะ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก โดยได้สนับสนุนงบประมาณจาก เงินกองทุนสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการประสานความร่วมมือของผู้บริหารของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมป่าไม้ ในปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนแก่บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการ มากว่า 20 ปี จนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด